Մայրենի

Գորտը: ռ. Ագուտագավա

images

 

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ հաճելի շրշում են բարձրիկ ուռիները: Իսկ դրանց գլխավերևում` ամառային կապույտ երկինքն է, և այնտեղ շողշողում են, հանց ապակու բեկորներ, ժանյակավոր ամպերը: Եվ այդ ամենի արտացոլանքը լճակում շատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան իրականության մեջ: Լճակում ապրող գորտերը ողջ օրն անձանձիր կռկռում են` կըռ, կըռ: Բայց իրականում գորտերի միջև կատաղի վեճեր են տեղի ունենում: Սխալ կլիներ պնդելը, թե գորտերը խոսում էին միայն Եզովպոսի ժամանակներում: Գորտերից մեկը շաքարեղեգի տերևներից մեկի վրա տեղավորված և իրեն համալսարանական պրոֆեսոր երևակայելով՝ հայտարարեց.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի ջուրը: Այն բանի համար, որ մենք` գորտերս, կարողանանք լողալ: Ինչի՞ համար գոյություն ունեն միջատները: Այն բանի համար, որ մենք կարողանանք նրանցով սնվել:
— Ճիշտ է, ճիշտ է,- գոչում էին լճակում նստած գորտերը: Լճակի ողջ մակերեսը, որում արտացոլվում էին երկինքը, խոտը և ծառերը, համարյա ամբողջովին լցված էր գորտերով, և այդ պատճառով նրանց հավանության բացականչությունները բավական ազդեցիկ էին հնչում:
Այդ պահին զարթնեց ուռենու բնի մոտ քնած օձը, ում արթնացրել էր տաղտկալի կռկռոցը: Գլուխը բարձրացնելով, նա նայեց լճակի կողմը և քնատ թուքը կլլեց:
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկիրը: Այն բանի համար, որ նրա վրա աճեն ծառերն ու խոտը: Որպեսզի ստվեր ստեղծեն մեզ համար՝ գորտերիս: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկիրը գոյություն ունի մեզ համար` գորտերիս:
— Ճիշտ է, ճիշտ է:
Երկրորդ անգամ լսելով հավանության բացականչությունները, օձը մտրակի պես պրկվեց: Նա անաղմուկ սողաց դեպի շաքարեղեգը, և սև աչքերը փայփլացնելով՝ սկսեց ուշադիր զննել, թե ինչ է տեղի ունենում լճակում:Շաքարեղեգի տերևի վրա բազմած գորտը, առաջվա պես իր վիթխարի բերանը լայն բաց արած, հռետորություն էր անում.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկինքը: Այն բանի համար, որ նրանից կախված լինի արևը: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկինքը գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, և ջուրը, և խոտը, և ծառերը, և միջատները, և երկիրը, և երկինքը, և արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ ողջ տիեզերքը գոյություն ունի մեզ համար: Բացատրելով ձեզ այդ փաստը, ես դրա հետ մեկտեղ՝ կկամենայի շնորհակալ լինել Ամենազորին այն բանի համար, որ տիեզերքը նա ստեղծել է մեզ համար` գորտերիս:
Հայացքը երկինք ուղղելով և մոլեգին աչքերը պտտեցնելով, գորտը դարձյալ լայն բաց արեց իր վիթխարի բերանն ու ազդարարեց.
— Թող սուրբ լինի անունը քո, տեր…
Չհասցրեց նա ավարտել, երբ առ նա սուրաց օձի գլուխը, և պերճախոս գորտը հայտնվեց օձի երախում:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Սարսափելի է, կըռ, կըռ:
Մինչ լճակի ցնցված բնակիչները ճչում էին, օձը հանգիստ կուլ տվեց գորտին և թաքնվեց շաքարեղեգի մացառուտներում: Այդժամ մի այնպիսի իրարանցում սկսվեց, որ դեռևս երկրի երեսին չէր տեսնվել, համենայն դեպս, այն ժամանակվանից, ինչ գոյություն ուներ այս լճակը: Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես մի գորտ արտասվաթոր հարցնում էր.
— Եվ ջուրը, և խոտը, և ծառերը, և միջատները, և երկիրը, և երկինքը, և արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Իսկ օձն ինչպե՞ս: Օ՞ձն էլ մեզ համար գոյություն ունի:
— Միանգամայն ճիշտ է: Օձն էլ գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս, թե չէ մենք անսահմանորեն կբազմանայինք: Իսկ եթե մենք այդքան բազմանանք, ապա նեղվածք կլիներ լճակում` մեր աշխարհում: Ահա թե ինչու են սողում օձերը, որպեսզի ուտեն մեզ՝ գորտերիս: Պետք է ելնել այն բանից, որ կերված գորտը զոհ է՝ մեծամասնության երջանկության համար մատուցված: Դու լիովին ճիշտ ես: Օձերն էլ գոյություն ունեն մեզ համար` գորտերիս: Ամեն բան աշխարհում, ամենայն ինչ առանց բացառության, գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Թող սուրբ լինի անունը քո, Տեր:
Դա իմ լսած պատասխանն էր տարեց մի գորտից:

 

Հարցարան

1. Պատմվածքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր.

 • գնահատում են աշխարհն իր բոլոր գեղեցկություններով
 • տարված բնության գեղեցկությամբ, չեն նկատում վտանգը
 • եսակենտրոն են և մտածում են, որ աշխարհն իրենց շուրջ է պտտվում
 • վստահում են Տիրոջը և համարում են, որ ամեն ինչ Աստծու կամքով է:

Ընտրությունը հիմնավորե՛ք:

2. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օձի դերը ստեղծագործության մեջ: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

Որովհետև օձին դուր չեկավ գորտերի եսակենտրոնությունը և կուլ տվեց նրանցից մեկին:

3. Պատմվածքը վերածեք բեմադրության և պատրատվեք դասարանում բեմականացնելու:

Реклама
English

May hom

We have a nice flat in a new block of flats. Our flat is on the floor. It has all modern conveniences: central heating, gas, electricity, cold and hot water, a lift and a chute to carry rubbish down. There are three rooms, a kitchen, a bathroom and a hall in our flat. The living-room is the largest and most comfortable room in the flat. In the middle of the room we have a square-table with six chairs round it. To the right of the dinner-table there is a wall-unit which has several sections: a sideboard, a wardrobe and some shelves.
Between the two large windows there is a little table with a colour TV set on it. Near the TV set there are two cosy armchairs. A small round table, a divan-bed and a standard lamp are in the left-hand corner. This small table is for newspapers and magazines.
The bedroom is smaller than the living-room and not so light as there is only one window in it. In this room there are a beds and  a bedside-table .
But the warmest place in our flat is the kitchen, I think — the place where the whole family gathers every evening not only to have supper together, but also to speak and rest. I like the English proverb: «My home is my castle» because my flat is, indeed, my castle.

 

Մայրենի

Հմակարգչի և պլանշետի երգխոսութիունը

Մի օր  համակարգիչը  պլանշետին ասաց.
-Ես  քեզանից  ավելի  լավնեմ   ես ունեմ   87- հատ  ստեղներ  իսկ դու 3- հատ :
Պլանշետը ասաց .
— Իսկ ես աշխատում եմ գրիչով կամ մատով  իսկ  դու  փոքրիկ մկնիկով:
Օ՜յ  Համակարգիչը նարթայնացավ.
-Ես  բացվում և փակվում եմ իսկ դու ոչ:
Զայրացավ  պլանշետը.
-Ես ունեմ ինձ համար հարմարեցված  պատյան իսկ դու ոչ:
Համակարգիչը ասաց.
-Ես  այնքան մեծ եմ,  որ ինձ պածյան հաիրկաոր չէ:

 

 

 

Մայրենի

Սեպտեմբերի 10

 1. Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրի՛ր և տեքտը վերականգնի՛ր:

 

Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ:Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են:Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա:

2.  Գրավոր պատմի՛ր՝ տրված բառերն ի՞նչ են նշանա­կում:

Գիրք-պատմություններով լի իր,
    Դիմակ-դեմքին դնելու իր,
    Դերասան-թատրոնում խաղացող մարդ,
    Ընկույզ-համով,յոդով լի պտուղ,
    Ժպիտ-դեմքի վրա ուրախության նշան,
    Երեխա-չարաճճի վի էակ:

3.  Ինչպիսի՞  հարցին պատասխանող ընդգծված բառերը տեքստից հանի՛ր:

Ասում են, թե կոկորդիլոսն իր զոհին ուտելուց հետո արցունքներ է թափում: Ի՞նչ է. կոկորդիլոսը զոհին  խղճո՞ւմ Է: Մարդիկ ասում են. որ կերածը  մարսելու ժամանակ նրա օրգանիզմում ուրիշ գեղձեր էլ են գրգռվում, որից և աչքերից թափվող հեղուկ է աոաջանում: Այդ լացը նկատի ունեն. երբ մեկի մասին ասում են, թե՝ «կոկորդիլոսի արցունք Է թափում»:

Մայրենի, Բնագիտություն

Քիմյական և    ֆիզիկական երևույթներ

Քիմյական երևույթներ                                             ֆիզիկական երևույթներ

Փայտ                                                                           Ձյուն

Սառոե                                                                         Սառույց

Թուղթ                                                                          Կայծակ

Թեյնիկ                                                                         Կարկուտ

Ժանգ                                                                            Եղյամ

Ապակի                                                                         Լուցկի

Մոմակալ                                                                     Ցող

Գոլորշի                                                                         Ջուր

Բորբոս                                                                           Քամի

Այրում                                                                            Մառախուղ

Կրակ

Մայրենի

Սեպտեմբերի 9

Մեր դասարանում կա 20 սովորող: Նորեկներից են Անին և Սևակը: Անին շատ բարի, գեղեցիկ, խելացի և հումորով աղջիկ է: Իսկ Սևակը լավ տղա էր, մինչև տղաները ձեռքը ընկնելը: Հիմա Սևակը չարաճճի մի տղա է:
Ամեն դասի ժամանակ շրջում ենք Միջին դպրոցով մեկ և դասին մեկ րոպե ուշանալով՝ հազիվ հասնում տեղ:
Միջին դպրոցում ավելացավ խեցեգործությունը: Ճիշտն ասած, խեցեգծործությունը ինձ շատ դուր եկավ: Նաև ավելացել են ընտրության դասին տարբեր-տարբեր լեզուներ:
Իսկ ամենալավը և բարին այս դպրոցի ուսուչիչ(ուհի)ներն են. բոլորն էլ շատ բարի և ընկերասեր են: Սիրում եմ ուսուցիչներիս:
Միջին դպրոցում շատ լավ է: Չգիտեմ, թե ինչպես եմ գնալու Միջին դպրոցից:
Մայրենի

8 (սեպտեմբեր)

Գայլն ու ոչխարը 

Շներից բզկտված գայլն անզոր պառկել էր և նույնիսկ չէր կարողանում կեր հայթայթել: Նա տեսավ ոչխարին և խնդրեց, որ գոնե խմելու ջուր բերի գետից: ՙԴու ինձ միայն ջուր տուր, իսկ կերը ինքս կգտնեմ՚: Բայց ոչխարը պատասխանեց.ՙԵթե ես քեզ ջուր տամ, հենց ինքս էլ քեզ համար կեր կդառնամ՚:

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրո°ւ թերի մտքերը՝ ընտրելով փակագծում տրված բառերից մեկը;
 • «Գայլն ու ոչխարը» ստեղծագործությունը հեքիաթ (է, չէ), որովհետև  երգխոսությունը միյայն առակներում է լինում
 • Պատմվածք (է, չէ), որովհետև  պատմվացքը լինոմ է շարունակելի
 • Առակ , չէ), որովհետև   երգխոսությունը միյայն առակներում է լինում
 1. Ընտրի°ր այն միտքը կամ մտքերը, որոնք արտահայտում են ստեղծագործության գաղափարը (ասելիքը) :
   Դու ինձ միայն ջուր տուր, իսկ կերը ինքս կգտնեմ՚:
 2. Ընտրությունդ (ընտրություններդ) պատճառաբանի’ր£
 • Սա պատմություն է խեղճ գայլի և անսիրտ ոչխարի մասին, և այն ոչինչ էլ չի ուզում ասել:
 • Ստեղծագործությունը մերկացնում է չարանենգ մարդուն, որը գործում է դավադրաբար:
 • Ստեղծագործությունն այն մարդկանց մասին է, որոնք ծանր պահերին չեն օգնում մարդկանց:
 • Ստեղծագործությունը ողջախոհ մարդկանց մասին է, որոնց դեմ ուղղված բոլոր նենգություններն իզուր են անցնում:
 • Ստեղծագործությունն այն մարդկանց մասին է,որոնք ուրիշին չօգնելու և նեղություն չկրելու համար միշտ մի սուտ պատճառաբանություն ունենում են: